نگاهِ آفتاب

سبک‌‌های مختلفی برای ارائه متن‌‌های کلاسیک به کودکان وجود دارد، سبک‌‌هایی که ما به‌صورت مطلق نمی‌‌توانیم بگوییم کدام‌شان برای ارائه به کودکان بهتر است؛ باز آفرینی، بازنویسی یا ساده‌نویسی و اقتباس.

 

باز آفرینی بسیار کار سختی است و بستگی به توان نویسنده دارد. اما بازنویسی و ساده‌نویسی امر ساده‌تری است. به همین دلیل ما باید بدانیم نویسنده در کدام سبک توان خود را نشان می‌‌دهد.

عمومی‌سازی مفاهیم مثنوی و آموزش آن به کودکان، کار دشواری به‌نظر می‌‌رسد که تحققِ آن هم در صورتِ قابلِ تحقق بودن، بر دوش مولفان خواهد بود. با همین رویکرد، برای آغاز راهی طولانی و قابل بحث، به سراغ سه کارشناسِ تخصصی حوزه‌ ادبیات کودک با سه رویکرد مختلف رفته‌ایم تا طرح مسئله کنیم.

 

اینکه چطور و با چه رویکردی مخاطبان کودک و نوجوان را باید با مثنوی، مولانا و جهانِ فکری او آشنا کرد؟ رسالت مولف یا فعال حوزه کودک در این زمینه چیست؟ و به‌طور کلی اینکه آیا اثری قابل تامل برای آغاز این راه وجود دارد یا خیر؟

No Internet Connection