نگاهِ آفتاب

اخبار

دوره مجازی شرح مقالات شمس تبریزی؛ ترم هفدهم با تدریس سودابه کریمی از هشتم تیر شروع می‌شود
دوره مجازی "متن خوانی و آموزش کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال"‌‌؛ ترم یازدهم: تنهایی و معنای زندگی از شنبه 22 خرداد با تدریس دکتر محمود مقدسی شروع می‌شود.
شمارۀ سوم فصلنامه «نگاه آفتاب» ویژۀ بهار1400 منتشر شد.
مؤسسۀ سروش مولانا  دورۀ مجازی "شرح و تفسیر مثنوی؛ دفتر چهارم"  را برگزار کرد.
درسگفتار اول دوره مجازی "معنویت و امید اجتماعی" با تدریس مقصود فراستخواه در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار شد.
دوره مجازی "شرح و تفسیر مثنوی؛ دفتر ششم" با تدریس دکتر سید مجید سادات کیایی شروع شده است. اولین جلسه این دوره در تاریخ 4 خرداد برگزار شد.
درسگفتار دوم دوره مجازی "معنویت و امید اجتماعی" با تدریس دکتر مقصود فراستخواه در تاریخ 5 خرداد برگزار شد.
برگزاری کارگاه مجازی "زندگی هرروزه، رنجِ ملال و معنای زندگی از منظر مولانا و فیلسوفان اگزیستانسیالیست" در اسکای روم  
صفحه1 از2
No Internet Connection